Idag är det 7 år sedan vi hade vår första Swedish Gurus Conference (SGC). Mycket har hänt på dessa år men det känns ändå inte som det var så länge sedan. Så roligt att få vara med under alla dessa år och se hur nätverket har växt och framför allt hur människor har växt i sina tjänster i kyrkor runt om i hela Sverige och till och med Skandinavien.

Var du med på första SGC 2013? berätta gärna lite om hur du upplevde det då och om det har gjort någon skillnad till nu…

#SwedishGurus #SwedishGurusConferens #Teknikerikyrkan #Grattisochbrajobbat