Mer info om MxU och den 20 januari hittar du här

http://mxu.rocks

http://swedishgurus.se/mxu